Önümler we suratlar

 • Kauçuk yzlar 400X72.5X74 ekskawator ýollary

  Kauçuk yzlar 400X72.5X74 ekskawator ýollary

  Örän çydamlylyk we öndürijilik Bilelikdäki erkin ýol gurluşymyz, designedörite dizaýn ýörelgesi, 100% gyzyl rezin we polatdan ýasalan bir bölek gurluşyk enjamlaryny ulanmak üçin gaty berkligi we öndürijiligi we has uzak ömri.Gator Track ýollary, galyndy gurallary we rezin formulasy boýunça iň täze tehnologiýamyz bilen ýokary ygtybarlylygy we hilini ýerine ýetirýär Spesifikasiýa 600X100X80 rezin ýoluň aşaky enjam bilen doly laýyk bolup biljekdigini kepillendirýäris.Eger ...
 • Kauçuk yzlar 400X72.5kw ekskawator ýollary

  Kauçuk yzlar 400X72.5kw ekskawator ýollary

  Biz hakda Biz hemişe bir adamyň häsiýetiniň önümleriň hilini kesgitleýändigine, jikme-jiklikler önümleriň hilini kesgitleýändigine ynanýarys, Zawod çeşmesi Hytaýdan soňky kauçuk yzlary ekskawator yzlary rezin yzlary (400X72.5kw), içerki önümleri mähirli garşylaýarys. we daşary ýurtly müşderiler bize sorag iberýärler, biziň 24 sagat iş toparymyz bar!Islendik wagt biz siziň ýoldaşyňyz bolmak üçin şu ýerde.“Gator Track” zawodynyň öň ýanynda biz AIMAX, rezin söwdagäri ...
 • Kauçuk yzlar 180X72 Mini rezin ýollar

  Kauçuk yzlar 180X72 Mini rezin ýollar

  Biz hakda Önümlerimiz sarp edijiler tarapyndan giňden kesgitlenýär we ygtybarly we Uly arzanladyşly ýylylyk geçirijilik silikon ýelimleýji kauçuk pad üçin arzanladylan ykdysady we sosial islegleri kanagatlandyrar, biz siziň bilen uzak möhletleýin iş gatnaşyklaryna garaşýarys.Teswirleriňiz we teklipleriňiz ýokary baha berilýär.Önümlerimiz sarp edijiler tarapyndan giňden kesgitlenýär we ygtybarly we hemişe ösýän ykdysady we sosial islegleri kanagatlandyrar ...
 • MOROOKA RUBBER TRACKS MST2200 MST2300 VD DUMP TRUCK Track ululygy: 750x150x66

  MOROOKA RUBBER TRACKS MST2200 MST2300 VD DUMP TRUCK Track ululygy: 750x150x66

  BRAND NEW MOROOKA RUBBER TRACK Bu aşakdaky modellerde PERFECT gabat gelmek üçin kepillendirilen (1) täze rezin ýol: MST2200 MST2200VD MST2300 aboveokarda sanalan modeliňizi görmeseňiz, bize ýüz tutuň!Bizde ýüzlerçe ululyk bar!Trackoluň ululygy 750 mm, ini 150 mm we 66 baglanyşyk.Biz hakda Biz hemişe adamyň häsiýetiniň önümleriň hilini, jikme-jiklikleriň önümleriň hilini kesgitleýändigine ynanýarys, REALISTIC, EFFICIENT we INNOVATIVE topary bilen ...
 • Kauçuk yzlar 500X100 Damper ýollary

  Kauçuk yzlar 500X100 Damper ýollary

  Biz hakda “Yhlas, innowasiýa, berklik we netijelilik” müşderiler bilen bilelikde özara garşylyk we özara bähbitli bolmak üçin gurluşyk ekskawatorlary üçin Hytaý rezin ýollary, uzak möhletli kärhanamyzyň dowamly düşünjesi bolar. Kompaniýada dogruçyllygyň müdiri, kompaniýada ileri tutulýan we ýokary hilli önümler we ajaýyp goldaw bilen alyjylarymyza hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis.“Yhlas, innowasiýa, Rigorousne ...
 • Kauçuk yzlar 450X83.5K ekskawator ýollary

  Kauçuk yzlar 450X83.5K ekskawator ýollary

  Biz hakda Biz, adatça, iň oňat materiallar bilen dizaýnlaryň we stilleriň dürli görnüşleri bilen birlikde, iň ynsaply dükan goldawyny elmydama üpjün edýäris.Bu synanyşyklar, 2019-njy ýyl üçin tizlik we iberiş bilen ýöriteleşdirilen dizaýnlaryň elýeterliligini öz içine alýar Iň soňky dizaýn Hytaý PC30 PC45 PC60 PC100 PC120 PC200 PC300 PC400 Track Plate Track Pad Track Aýakgap, Firmamyz “bitewilige esaslanan, döredilen hyzmatdaşlyk, adamlar prosedura prinsipi bilen işleýär. gönükdirilen, win-win c ...
123456Indiki>>> Sahypa 1/18