ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

അസംസ്‌കൃത വസ്തുക്കളുടെ ഓരോ ബാച്ചിൻ്റെയും വരവോടെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം ഉടനടി ആരംഭിക്കുന്നു.

രാസ വിശകലനവും പരിശോധനയും മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ശരിയായ പ്രകടനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.

1 2

 

3 4

5 6

 

പ്രൊഡക്ഷൻ പിശക് കുറയ്ക്കാൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിലെ ഓരോ തൊഴിലാളിക്കും ഔദ്യോഗികമായി ഓർഡറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് 1 മാസത്തെ പരിശീലന കോഴ്‌സ് ഉണ്ട്.

പ്രൊഡക്ഷൻ സമയത്ത്, 30 വർഷത്തെ പരിചയമുള്ള ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ എല്ലാ സമയത്തും പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നു.

7

നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം, ഓരോ ട്രാക്കും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നിരീക്ഷിക്കുകയും ആവശ്യമെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നം അവതരിപ്പിക്കും

8

 

ഓരോ ട്രാക്കിനുമുള്ള സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് മാത്രമാണ്, അത് അവരുടെ തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുകളാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ ഉൽപ്പാദന തീയതിയും അത് നിർമ്മിച്ച തൊഴിലാളിയും അറിയാൻ കഴിയും, കൂടാതെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കളുടെ കൃത്യമായ ബാച്ച് കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

9

 

ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, ഓരോ ട്രാക്കിനും സ്‌പെസിഫിക്കേഷൻ ബാർകോഡും സീരിയൽ നമ്പർ ബാർകോഡും ഉപയോഗിച്ച് ഹാംഗ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കാം, ഇത് സ്‌കാൻ ചെയ്യാനും സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാനും വിൽക്കാനും ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്നു.(എന്നാൽ സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥനകളില്ലാതെ ബാർകോഡ് നൽകില്ല, എല്ലാ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും അത് സ്കാൻ ചെയ്യാൻ ബാർകോഡ് മെഷീൻ ഇല്ല)

10

സാധാരണയായി ഞങ്ങൾ പാക്കേജുകളൊന്നുമില്ലാതെ റബ്ബർ ട്രാക്കുകൾ ലോഡുചെയ്യുന്നു, എന്നാൽ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം, ട്രാക്കുകൾ ലോഡിംഗ് / അൺലോഡിംഗ് എളുപ്പമാക്കുന്നതിന് കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ പലകകളിലേക്കും പാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, അതേസമയം, ക്യൂട്ടി/കണ്ടെയ്‌നർ ലോഡുചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിരിക്കും.

11

12