Контрола на квалитет

Контролата на квалитетот започнува веднаш со пристигнувањето на секоја серија на суровина.

Хемиската анализа и проверка обезбедуваат правилни перформанси на материјалот.

1 2

 

3 4

5 6

 

До минимална грешка при производството, секој работник во производната линија има курс за обука 1 месец пред официјално да произведува за нарачки.

За време на производството, нашиот менаџер со 30-годишно искуство патролира цело време, за да обезбеди строго следење на сите процедури.

7

По производството, секоја патека ќе биде внимателно набљудувана и скратена доколку е потребно, за да го претставиме најквалитетниот производ што можеме да го направиме

8

 

Серискиот број.

9

 

По барање на клиентот, можеме да направиме и висечка картичка со спецификациски баркод и исто така баркод со сериски број за секоја песна, што им помага на клиентите да скенираат, складираат и продаваат.(Но, обично не доставуваме баркод без барања на клиентите, не сите клиенти имаат машина за баркод за да го скенира)

10

Обично товариме гумени патеки без никакви пакувања, но според барањето на купувачот, шините може да се пакуваат и во палети со црна пластика обвиткана наоколу за да се олесни товарењето/растоварувањето, а во меѓувреме, кол./контејнерот ќе биде помал.

11

12