Kauçuk yzlar KB400X72.5 ekskawator ýollary

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:10 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 2000-5000 bölek / bölek
 • Port:Şanhaý
 • Tölegiň şerti:L / C, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Biz hakda

  “Hil adatdan daşary, üpjün ediji iň ýokary, ady birinji” diýen dolandyryş ýörelgesine eýerýäris we lomaý ekskawator kauçugy üçin ähli müşderiler bilen tüýs ýürekden dörederis we paýlaşarys, dowam edýän ulgam innowasiýalaryny, dolandyryş innowasiýalaryny, saýlama innowasiýalary we pudak innowasiýalaryny maksat edinýäris. , umumy artykmaçlyklar üçin doly oýnaň we ajaýyp goldawy üçin yzygiderli gowulaşdyryň.Geljekde has köp daşary ýurtly dostlarymyzyň maşgalamyza goşulmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

  GATOR

  Örän çydamlylyk we öndürijilik

  Bilelikdäki erkin ýol gurluşymyz, designedörite işlenip düzülen ýörelge nagşy, 100% gyzyl rezin we polatdan ýasalan bir bölek, gaty berkligi we öndürijiligini we gurluşyk enjamlaryny ulanmak üçin has uzak ömri.“Gator Track” ýollary galyndy gurallary we rezin formulasyndaky iň täze tehnologiýamyz bilen ýokary derejede ygtybarlylygy we hilini ýerine ýetirýär.

  CAT we Terex üçin ASV ýollary CAT we Terex üçin ASV ýollary

   

  Iň oňat hilli mini-ekskawator üçin size mümkinçilik berýärisKauçuk yzs

  Mini ekskawatorlar üçin dürli rezin ýollary saklaýarys.Collectionygyndymyzda markirlemeýän we uly mini-ekskawator rezin ýollar bar.Mundan başga-da, işleýänler, pürsler, ýokarky rulolar we yz rolikleri ýaly aşaky awtoulag böleklerini hödürleýäris.

  Ykjam ekskawator ýollary köplenç pes tizlikde we ykjam ýük ýükleýjisinden has az agressiw programmalar üçin ulanylsa-da, olar beýleki ýol maşynlary ýaly iş şertlerine duçar bolup bilerler.Örän uzak iş şertlerinde uzak ömri bermek üçin ýasaldy.Acksollar, ekskawator mümkinçilikleriňizi pida etmezden rahatlygy ýokarlandyrmak üçin maşynlaryň agramyny uly ýer meýdanynda paýlaýar.

  • Awtoulag ýoly we ýoldan daşardaky goşundylar üçin maslahat berilýär.
  • Klassiki daşarky ekskawator ýol nagşy.
  • Applicationshli programmalar üçin hemme taraplaýyn yzarlamak.
  • Atylylyk bilen bejerilen we çekiçden ýasalan polat ýadro.
  • Uzak ömür üçin gözýaş çydamly
  • Trackol bitewiligini ýokarlandyrmak üçin ajaýyp sim-rezin baglanyşyk
  • Neýlon süýümine örtülen aşa galyň kabeller
  • Orta çekiş
  • Orta yrgyldy
  • Truckük awtoulaglary bilen mugt eltip bermek

  KATERPILLARKESELTäze GollandiýaIHI

   

  Sorag-jogap

  1-nji sell Satmak üçin paýlaryňyz barmy?
  Hawa, käbir ululyklar üçin edýäris.Emma adatça gowşuryş bahasy 1X20 konteýner üçin 3 hepdäniň içinde bolýar.

  2-nji sorag Q QC nähili edilýär?

  A production Önümçilikde we önümçilikden soň ajaýyp önümi ugratmazdan ozal 100% barlaýarys.
  3-nji finished Taýýar önümleri nädip iberýärsiňiz?
  A sea Deňizde.Elmydama şeýle görnüşde.
  Howa ýa-da ekspress arkaly, bahasy has ýokary bolany üçin kän däl

   

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň