උණුසුම් නිර්දේශිතයි

අපි ඉහළම ගුණාත්මක නිෂ්පාදකයෙකු වීමට උත්සාහ කරමු

KUBOTA K013 K015 KN3 සඳහා 230X96X30 රබර් ධාවන පථය...

නිෂ්පාදන විස්තර රබර් ට්‍රා වල විශේෂාංගය...

රබර් පීලි 400X72.5X74 කැණීම් පීලි

නිෂ්පාදන විස්තර රබර් ට්‍රා වල විශේෂාංගය...

450*71*82 Case Caterpillar Ihi Imer Sumitomo Ru...

450*71*82 කේස් කැටපිලර් IHI IMER SUMITOMO Ru...

රබර් පීලි 230X72X43 කුඩා කැණීම් පීලි

නිෂ්පාදන විස්තර රබර් ට්‍රා වල විශේෂාංගය...

රබර් පීලි 750X150 ඩම්පර් පීලි

අතිශයින්ම කල්පැවැත්ම සහ කාර්ය සාධනය අපගේ ඒකාබද්ධ...

රබර් පීලි ASV පීලි

නිෂ්පාදන විස්තර රබර් ට්‍රා වල විශේෂාංගය...

උණුසුම් නිර්දේශිතයි

ලෝකයේ සෑම අස්සක් මුල්ලක් නෑරම ඔබ සොයුට්ලර් යන්ත්‍රයක් සොයා ගනු ඇත

Gator Track කර්මාන්ත ශාලාවට පෙර, අපි AIMAX, වසර 15 කට වැඩි කාලයක් රබර් පීලි සඳහා වෙළෙන්දා.මෙම ක්‍ෂේත්‍රයේ අපගේ අත්දැකීම් ඇසුරින්, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීම සඳහා, අපට විකිණිය හැකි ප්‍රමාණය පසුපස හඹා යෑමෙන් නොව, අප ගොඩනඟා එය ගණන් කළ හැකි සෑම හොඳ ධාවන පථයක්ම අපගේම කර්මාන්ත ශාලාවක් ගොඩනැගීමට ආශාවක් ඇති විය.