Advantages of crawler excavators

Prif swyddogaeth “trac” yw cynyddu'r ardal gyswllt a lleihau'r pwysau ar y ddaear, fel y gall weithio'n llyfn ar dir meddal; swyddogaeth “grouser” yn bennaf yw cynyddu'r ffrithiant gyda'r arwyneb cyswllt a hwyluso gweithrediadau dringo.
Gall ein cloddwyr ymlusgo ddelio yn well â phob math o amgylcheddau garw, cwblhau'r gwaith yn well, a gallant groesi rhwystrau amrywiol, megis llethrau bryniau, cribau, ac ati, heb gael eu heffeithio gan amodau ffyrdd. Er enghraifft, pan fydd y llethr wedi'i gywasgu, mae angen i'r cloddwr weithio mewn amgylchedd llethrog. Ar yr adeg hon, ni all y cloddio olwyn weithio o dan y cyflwr llethrog, ond gellir adeiladu'r math ymlusgo arno. Mae'r math ymlusgo yn dda Y gafael gafael a hyblyg. Mewn dyddiau glawog, ni fydd sgidio na lluwchio wrth gerdded.
Gellir dweud y gall y math ymlusgo fod yn gymwys mewn unrhyw amgylchedd ac yn cael ei ddefnyddio'n helaeth mewn safleoedd adeiladu ac ardaloedd sydd â chyflyrau ffyrdd gwael.

trac cloddwr trac rwber gorau trac cloddwr bach yn olrhain trac gator


Post time: Dec-11-2020