Advantages of crawler excavators

Hlavnou funkciou „dráhy“ je zväčšenie kontaktnej plochy a zníženie tlaku na zem, aby mohla pracovať hladko na mäkkom podklade; funkciou „pásu“ je hlavne zvyšovať trenie s kontaktnou plochou a uľahčovať operácie lezenia.
Naše pásové rýpadlá dokážu lepšie zvládnuť všetky druhy drsného prostredia, lepšie dokončiť prácu a môžu prekonávať rôzne prekážky, ako sú stráne, vyvýšeniny atď., Bez toho, aby boli ovplyvnené stavom vozovky. Napríklad keď je svah zhutnený, musí bager pracovať v svahovitom prostredí. V tejto chvíli nemôže kopanie kolies pracovať v svahovitom stave, ale dá sa na ňom skonštruovať pásový typ. Pásový typ je dobrý Priľnavosť a pružné riadenie. V daždivých dňoch nebude pri chôdzi dochádzať k šmykom alebo unášaniu.
Dá sa povedať, že pásový typ môže byť kompetentný v akomkoľvek prostredí a je široko používaný na stavbách a v oblastiach so zlým stavom vozovky.

Najlepšie gumové pásy pre rýpadlá


Post time: Dec-11-2020